حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی نسبت با سایر وسایل نقلیه، ایمنی بیشتری دارد و حوادث ریلی در مقایسه با سایر شیوه‌های حمل و نقل کالا، کمتر رخ می دهد. حمل و نقل ریلی روشی مطمئن برای حمل و نقل انواع بار و کالا در حجم بالا به حساب می‌آید. قطارها به دلیل برخورداری از کابین های طویل و حجیم که نوع آن‌ها با توجه به نوع بار مشخص می شود، می‌توانند کالاهای زیادی را به صورت مطمئن و سریع از طریق خطوط ریلی جابجا کنند. شرکت حمل و نقل ریلی، راه‌آهن، بارنامه، بلیط، مشتری و نمایندگی‌های مجاز در این حوزه دخیل هستند.
ترانزیت ریلی شامل حمل کالا از طریق راه آهن به صورت داخلی یا بین المللی است. ترانزیت محمولات از طریق جاده‌های ریلی فقط با انعقاد قرارداد و صدور بارنامه ممکن خواهد بود که در آن شرکت حمل و نقل و یا فورواردر مربوطه با توجه به نوع قرارداد در قبال حمل کالای مشتری مسئول خواهد بود.
حمل و نقل بین المللی کالا از طریق خطوط ریلی به همکاری دو یا چند کشور با زیرساخت های لازم نیازمند است که با فراهم آوردن امکانات حمل و نقل ریلی، می توان بخش عظیمی از ترانزیت بین المللی را به کشور اختصاص داد. نوع کالا نقش مهمی در تعیین ناوگان حمل و نقل بین‌المللی و داخلی دارد. استفاده از حمل و نقل ریلی به دلیل مصرف سوخت کمتر، ایمنی بالاتر، درگیری کمتر نیروی انسانی و کیفیت حمل، می‌تواند انتخاب مطمئنی در حمل کالاها باشد. شرکت حمل و نقل بین المللی تک‌بار ارائه دهنده خدمات حمل و نقل بین المللی، آمادگی خود را جهت حمل و نقل ریلی در صورت نیاز اعلام می‌دارد.