ترازیت داخلی و خارجی

ترانزیت داخلی و خارجی

ترانزیت کالا، رمز موفقیت بسیاری از کشورها در تسهیل مراودات تجاری و بازرگانی است. در دنیای امروز، با توجه به پیشرفت صنایع و تجارت و با تلاش سازمان های منطقه ای و بین المللی ازجمله گات(موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت) و سازمان تجارت جهانی، تجارت در عرصه بین المللی با تغییرات عمده ای مواجه بوده است.

روش های ترانزیت کالا :

  • ترانزیت داخلی: در این نوع ترانزیت که کالاها ازیک گمرک به گمرک دیگر در همان کشور انتقال داده می شود و کارهای مربوط به ترخیص کالا در گمرک مقصد انجام می پذیرد.
  • ترانزیت خارجی: در این نوع ترانزیت کالاها از یک کشور به کشور دیگر منتقل می شوند و به دلیل آنکه این کالاها جز صادرات و واردات قطعی به حساب نمی آیند، از پرداخت هرگونه عوارض و حقوق گمرکی مبرا می‌شوند.

ترانزیت کالاها از ایران دارای چه مزایایی می باشد:

  • ایجاد ارتباط ترانزیتی بین کشورهای منطقه
  • واقع شدن در مسیر راه های شمال – جنوب
  • کوتاه بودن مسیر ترانزیتی، وجود بنادر
  • بالا بودن امنیت در راه‌ها، ارزان بودن ترانزیت از طریق ایران

ترانزیت داخلی و خارجی شرکت حمل و نقل بین المللی تک‌بار با بهره‌گیری از کادری مجرب و نمایندگان خبره در همه گمرکات کشور، صورت می‌پذیرد.