ترخیص قطعی کالا

ترخیص کالا

ترخیص قطعی کالا اقدامی است که طی آن اداره گمرک اجازه می‌دهد، کالای مورد نظر از اداره گمرک خارج شود. بدیهی است پس از خروج کالا از اماکن گمرکی، کالا از نظارت اداره گمرک خارج می شود. ترخیص کالای وارداتی به دلیل پیچیدگی معمولا توسط فردی به نمایندگی صاحب کالا انجام می پذیرد، که اصطلاحا وی ترخیص‌کار نامیده می‌شود. در تمامی مراحل، ترخیص‌کار است که نسبت به ارائه مدارک کالا از جمله بیمه، بارنامه، فاکتور، گواهی مبدا، ترخیصیه، ثبت سفارش، همچنین مدارک صاحبان کالا (کارت بازرگانی، کارت ملی) اقدام می‌کند. چنانچه قصد ورود کالای خاصی را به کشور دارید که منوط به اجازه و یا پروانه از سازمان خاصی می‌باشد، حتما باید اجازه نامه ضمیمه اسناد گردد.

چگونگی تنظیم اظهارنامه و اسنادی که باید ضمیمه پرونده کالا جهت ترخیص از گمرک شود، فرآیندی است که کارشناسان و مشاوران بازرگانی در شرکت حمل و نقل بین المللی تک‌بار به صورت حرفه‌ای مشغول به انجامش هستند.

کارشناسان بازرگانی شرکت حمل و نقل بین المللی تک‌بار به دلیل آشنایی با مباحث و قوانین ترخیص کالا می‌توانند مشاور و همراه خوبی برای شما باشند. ما در کلیه مراودات تجاری اعم از ورود قطعی کالا و ترخیص قطعی کالا با شما هستیم.