تماس با ما


راه های ارتباطی

تهران، شهید مطهری، شماره 27

98-21-88400003

98-21-88401998

صندوق پستی 1567619331

info@takbar.com

شنبه ها تا چهارشنبه ها 8:30 تا 16:30

پنجشبه ها 8:30 تا 13

فرم کامل تماس با ما